Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

გიწვევთ

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეხუთ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად

 

 

 

 • აირჩიეთ ენა
 • პირადი ინფორმაცია
 • სამუშაო ადგილი და მოხსენება
 • დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

მონიშნეთ ორი ენა
ქართული
Pусский
English

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი:
სქესი:
მდედრობითი
მამრობითი
გყავთ თუ არა თანაავტორი?
მყავს
არ მყავს
დაბადების თარიღი:
სქესი:
მდედრობითი
მამრობითი
აქვს თუ არა სამეცნიერო ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორი
არა
სწავლების სემესტრი და საფეხური:
ბაკალავრიატი
ერთსაფეხურიანი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
სექცია:
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი
ბიზნესი / ეკონომიკა
მეღვინეობა
მევენახეიბა
ირანისტიკა

სამუშაო ადგილი და მოხსენება

გაქვთ თუ არა სამეცნიერო ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორი
არა
სწავლების სემესტრი და საფეხური:
ბაკალავრიატი
ერთსაფეხურიანი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
აირჩიეთ პრეზენტაციის ენა
ქართული
Pусский
English
სექცია:
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი
ბიზნესი / ეკონომიკა
მეღვინეობა
მევენახეიბა
ირანისტიკა
<

დამატებითი ინფორმაცია

შეიყვანეთ ინფორმაცია მეცნიერ-ხელმძღვანელზე
აქვს თუ არა სამეცნიერო ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
დოქტორი
არა
აკადემიური თანამდებობა
პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
ასისტენტ პროფესორი
აკადემიური წოდება

საჭიროებთ თუ არა დაბინავებას? (უცხოელი მონაწილისთვის)
ვსაჭიროებ
არ ვსაჭიროებ
ვადასტურებ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეს და ასევე ვადასტურებ, რომ თუკი ჩემი ნაშრომი პასუხობს საორგანიზაციო კომიტეტის მოთხოვნებს, კონფერენციაის მუშაობაში მონაწილეობას მივიღებ. საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ ვაცნობებ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს
რეგისტრაციის დასამთავრებლად მონიშნეთ I'm not a robot.

 

საქართველო, თბილისი, 20 მაისი, 2017  წელი

სექციები:

 • ბიზნესი
 • ირანისტიკა
 • მედიცინა
 • მევენახეობა-მეღვინეობა
 • ჟურნალისტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • სამართალი
 • მომავალ სტუდენტთა სექცია

სამუშაო ენები:

 • ქართული
 • ინგლისური
 • რუსული

მოთხოვნები: 

 1. კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს; ასევე, წელს პირველად კონფერენციის მუშაობაში ჩაერთვებიან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოწაფეები და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის აღსაზრდელები. აღნიშნული კოლაბორაცია  დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებში მეცნიერების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად;
 2. მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. საგანგებო ველებში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინება სავალდებულოა, სხვა შემთხვევაში, სისტემა მონაცემებს არ დააფიქსირებს;
 3. სამეცნიერო საბჭო უფლებამოსილია, არ დაუშვას  არასრული დოკუმენტაციის მქონე აპლიკანტი ან გაუმართავად თარგმნილი თეზისის  ავტორი; კონფერენციაში მონაწილეობაზე  დასტური ელექტრონულ ფოსტაზე გაეგზავნება განმცხადებელს. კონფერენციაზე დაშვებული  თეზისების ავტორი, დადასტურების შემდეგ, გამოაგზავნის ნაშრომის სრულ ტექსტს;
 4. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ განიხილება;
 5. თეზისები და  ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი პარამეტრების დაცვით:
 • შრიფტი ქართული ვერსიისათვის - Sylfaen; რუსული და ინგლისური - Times New Roman;
 • ზომა: სათაურები (თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, სასწავლო დაწესებულების დასახელება და სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა)  - 14 Bold;  ძირითადი ტექსტი - 12; 
 • ინტერვალი - 1,5;
 • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

2017 წლის  15  აპრილი

კონფერენციაზე დარეგისტრირების ბოლო ვადა;    

2017  წლის  25  აპრილი

აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში   მონაწილეობაზე თანხმობის შესახებ;    

2017 წლის  5 მაისი

 სრული ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადა;

2017 წლის 20 მაისი

კონფერენციის გახსნა. 

 

ინფორმაცია მონაწილეთათვის:

 1. კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების თეზისები დაიბეჭდება, ხოლო შეხვედრის ბოლოს ყველა მონაწილეს დაურიგდება სერტიფიკატი; აგრეთვე, სერტიფიკატებით დაჯილოვდებიან სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის პედაგოგები;
 2. მონაწილეს ნაშრომის პრეზენტაციისთვის მიეცემა 8-10 წუთი, დებატებისთვის - 5 წუთი;
 3. უცხოელი მონაწილეების თბილისში დაბინავებას კსუ უზრუნველყოფს;
 4. სრული ნაშრომი გადმოგზავნეთ  შემდეგ მისამართზე conference@ciu.edu.ge .

 

ნ. ჭალაგანიძე - კსუ-ს ჟურნალისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკის დოქტორი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე;  

მ. აბრამიშვილი - კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი;

თ. ბაკურაძე - კსუ-ს ფილოსოფიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ც. ბუკია - კსუ-ს საუნივერსიტეტო გაზეთის მთავარი რედაქტორი, კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი;

თ. გაბუნია - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მედიასტუდია „დრო“-ს ხელმძღვანელი;

მ. გაბუნია - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი

მ. დეისაძე - მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი  

ნ. დოლიძე - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი; 

ო. დოროხინა - კსუ-ს ინოვაციებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის  უფროსი სპეციალისტი; 

ქ. კალანდაძე - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, მკითხველთა კლუბის „ქართული ენა არაქართველთათვის“ სექციის ხელმძღვანელი.

მ. კაპანაძე - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის  აკადემიური დოქტორი;

ს. კირაკოსიანი - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი;

ს. მალუძე -ბიზნესის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი.

ფ. მამედოვი - კსუ-ს სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი;

ბ. მანაგაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

დ. მჭედლიშვილი - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის  სპეციალისტი;

ი. მახარაშვილი   - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი;

ლ. მიქელაძე - კსუ-ს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

მ. ოლქიშვილი - ტელე-რადიოცენტრის სპეციალისტი.

ნ. პარინოსი - კსუ-ს რექტორის თანაშემწე, მოწვეული ლექტორი; 

თ. რატიანი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, კსუ სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი, ევროპის სამართლის მაგისტრი (დიდი ბრიტანეთის ნოტინგემ ტრენტის უნივერსიტეტი);

მ. უგულავა - კსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი, სასკოლო-საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი;

გ. ფიჩხაია- მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი,  კსუ-ს პროფესორი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ქართული და ინგლისურენოვანი  საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი,  მედიცინის დოქტორი.

მ. ღამბაშიძე- მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი.

ქ. შოშიაშვილი - ტელე-რადიოცენტრის პროექტების  რედაქტორ-კონსულტანტი, კსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი.

 მ. ჩხარტიშვილი - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი,  ფილოლოგიის დოქტორი; 

ვ. წივწივაძე - კსუ-ს კანცლერი;

ვ წივწივაძე - რექტორის მოადგილე.

ა. წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;

მ. წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი; 

მ. ხელაია -  კსუ-ს უცხო ენების ცენტრის ხელმძღვანელი;

თ. ხასია  - კსუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი, სამართლის ფაკულტეტზე;

ვ. ხუციშვილი - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი;

ქ. ჯაგიევი -ტელე-რადიოცენტრის სპეციალისტი;

ქ. ჯურხაძე - კსუ-ს კანცლერის მოადგილე,  ღვინის ექსპერტი;

მ.ჯიქია  - სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორ, საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

 
 

ე. ბაღიშვილი - კსუ-ის ასოცირებული ლექტორი, სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პრორამის ხელმძღვანელი;

მ. გედევანიშვილი - კსუ-ს რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

ა. ვალიევი - კსუ-ს დამფუძნებელი, ფიზიკა - მათემატიკის დოქტორი, კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი, ოდლარ იურდუს უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტის (მილი მეჯლისის) დეპუტატი; 

მ. თორია - კსუ-ს საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო  და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი, კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი; 

თ. კიკნაძე - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, პოლიტიკის დოქტორი; 

ვ. მაისაია   - კსუ-ს  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; ასოცირებული პროფესორი,

პოლიტიკის  დოქტორი;

ლ. მეკოკიშვილი - კსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

კ. კორძაია - კსუ-ს რექტორი, პროფესორი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

თ. ლაზარაშვილი -კსუ-ს  ფინანსების ქართული და რუსული საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი, კსუ ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი; 

გ. მეფარიშვილი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის აკადემიური  დოქტორი; 

ა. რუსეცკი - კსუ-ს ინოვაციებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი;

მ. უგრეხელიძე - კსუ-ს სამართლის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის   პროფესორი, სამართლის აკადემიური დოქტორი; 

გ. ფიჩხაია - კსუ-ს მედიცინის ფალულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ქართული და ინგლისურენოვანი პროგრამების ხელმძღვანელი; მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ლ. მიქელაძე -კსუ-ს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

ი. ღვინერია - კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი; 

ი. წიკლაური - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

ქ. შოშიაშვილი - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი;

ვ. წივწივაძე - კსუ-ს კანცლერი;

ნ. ჭალაგანიძე - კსუ-ს ჟურნალისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტიკის დოქტორი;

კ. ჯაყელი - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, კსუ-ს პროფესორი;  საერთაშორისო მარკეტინგის ქართული და ინგლისური სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საორგანიზაციო კომიტეტს შემდეგ მისამართზე: conference@ciu.edu.ge

 

 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;