Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
კონფერენციაზე რეგისტრაცია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

გიწვევთ

ბაკალავრიატისმაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეექვსე 

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად

საქართველოთბილისი, 27 მაისი, 2018  წელი

სექციები:

 • ბიზნესი და ეკონომიკა 
 • ირანისტიკა
 • მედიცინა
 • მევენახეობა-მეღვინეობა
 • ჟურნალისტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • სამართალი
 • მომავალ სტუდენტთა სექცია

სამუშაო ენები:

 • ქართული
 • ინგლისური
 • რუსული

მოთხოვნები

 1. კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს; ასევე, კონფერენციის მუშაობაში ჩაერთვებიან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოწაფეები და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის აღსაზრდელები. აღნიშნული კოლაბორაცია  დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებში მეცნიერების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად;
 2. მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. საგანგებო ველებში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინება სავალდებულოა, სხვა შემთხვევაში, სისტემა მონაცემებს არ დააფიქსირებს. სტუდენტი პასუხისმგებელია მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე;
 3. სამეცნიერო საბჭო უფლებამოსილია, არ დაუშვას  არასრული დოკუმენტაციის მქონე აპლიკანტი ან გაუმართავად თარგმნილი თეზისის ავტორი; კონფერენციაში მონაწილეობაზე დასტური ელექტრონულ ფოსტაზე გაეგზავნება განმცხადებელს. კონფერენციაზე დაშვებული  თეზისების ავტორი, დადასტურების შემდეგ, გამოაგზავნის ნაშრომის სრულ ტექსტს;
 4. ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები (სამი და მეტი ავტორის მონაწილეობით) არ განიხილება;
 5. თეზისები და  ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი პარამეტრების დაცვით:
 • შრიფტი ქართული ვერსიისათვის - Sylfaen; რუსული და ინგლისური - Sylfaen;
 • ზომა: სათაურები (თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, სასწავლო დაწესებულების დასახელება და სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა)  - 14 Bold;  ძირითადი ტექსტი - 12; 
 • ინტერვალი - 1,5;
 • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

2018 წლის  15  აპრილი

 კონფერენციაზე დარეგისტრირების ბოლო ვადა;    

2018  წლის  30  აპრილი

 აპლიკანტები მიიღებენ შეტყობინებას კონფერენციაში   მონაწილეობაზე  თანხმობის შესახებ;    

2018 წლის  20 მაისი

 სრული ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადა;

2018 წლის 27 მაისი

 კონფერენციის გახსნა. 

 

ინფორმაცია მონაწილეთათვის:

 1. კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომების თეზისები დაიბეჭდება, ხოლო შეხვედრის ბოლოს ყველა მონაწილეს დაურიგდება სერტიფიკატი; აგრეთვე, სერტიფიკატებით დაჯილოვდებიან სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის პედაგოგები;
 2. მონაწილეს ნაშრომის პრეზენტაციისთვის მიეცემა 8-10 წუთი, დებატებისთვის - 5 წუთი;
 3. უცხოეთიდან კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოსული სტუდენტების  დაბინავებას კსუ უზრუნველყოფს;
 4. სრული ნაშრომი გადმოგზავნეთ  შემდეგ მისამართზე conference@ciu.edu.ge 

საორგანიზაციო კომიტეტი

ნ. მინდიაშვილი - კსუ-ს მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე; 

თ. ბაკურაძე - კსუ-ს ფილოსოფიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნ. ბუთხუზი - მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

ც. ბუკია - კსუ-ს მულტიმედია ცენტრის  რედაქტორი, კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალური  მეცნიერებების დოქტორი;

თ. გაბუნია - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მედიასტუდია „დრო“-ს ხელმძღვანელი;

ო. გოცირიძე - კსუ - ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

ნ. დოლიძე - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი;

ო. დოროხინა - კსუ-ს ინოვაციებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის   სპეციალისტი; 

თ.დუდაური - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

ნ. თვალჭრელიძე -  კსუ-ს მოწვეული ლექტორი; განათლების მეცნიერებების დოქტორი;

 ქ. კალანდაძე - მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, მკითხველთა კლუბის „ქართული ენა არაქართველთათვის“ სექციის ხელმძღვანელი;

მ. კაპანაძე - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

თ. კიკნაძე - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის  მეცნიერებათა დოქტორი; 

ს. კირაკოსიანი - კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი;

თ. ლაზარაშვილი -კსუ-ს  ფინანსების ქართული და რუსული საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი, კსუ ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი; 

ვ. მაისაია -კსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკის   მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

ფ. მამედოვი - კსუ-ს სტუდენტთა მომსახურების ცენტრის  სპეციალისტი;

ბ. მანაგაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

ლ. მიქელაძე - კსუ-ს ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი;

ვ. მოდებაძე - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, სოციალური მეცნიერების დოქტორი;

დ. მჭედლიშვილი - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის  სპეციალისტი;

მ. ოლქიშვილი - მულტიმედია ცენტრის კორესპონდენტი;

ნ. პარინოსი - კსუ-ს რექტორის თანაშემწე, მოწვეული ლექტორი;

თ. პეტრიაშვილი - კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი;

მ. უგულავა - კსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი;

გ. ფიჩხაია - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი,  კსუ-ს პროფესორი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ქართული და ინგლისურენოვანი  საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი,  მედიცინის აკადემიური  დოქტორი;

მ. ჩხარტიშვილი -კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი,  ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

ც. ცაცკრიალაშვილი - კსუ-ს მევენახეობა მეღვინეობის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

ა. წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;

ვ. წივწივაძე - კსუ-ს კანცლერი;

ვ წივწივაძე - რექტორის მოადგილე;

მ. წივწივაძე - კსუ-ს სტუდენტებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი; 

თ. წირქვაძე - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი;

ნ.ჭრელაშვილი - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის სტაჟორი;

მ. ხელაია -  კსუ-ს უცხო ენების ცენტრის ხელმძღვანელი;

ვ. ხუციშვილი - კსუ-ს მოწვეული ლექტორი;

ქ. ჯაგიევი - მულტიმედია ცენტრის კორესპონდენტი;

მ. ჯიქია - სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.

 

სამეცნიერო საბჭო

ს. გოგიბერიძე - კსუ-ს სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, კონფერენციის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

მ. გედევანიშვილი - კსუ-ს რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

კ. კორძაია - კსუ-ს რექტორი, პროფესორი, მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; 

ვ. მაჭარაშვილი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

ლ. მეკოკიშვილი - კსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

გ. მეფარიშვილი - კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის აკადემიური  დოქტორი; 

ნ. მინდიაშვილი - კსუ-ს მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი;

მ. უგრეხელიძე - კსუ-ს სამართლის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, კსუ-ს სამართლის ფაკულტეტის   პროფესორი, სამართლის აკადემიური დოქტორი; 

შ. ქურდაძე - კსუ-ს სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის სპეციალისტი;

ი. ღვინერია - კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, კსუ-ს ასოცირებული პროფესორი; 

ი. მახარაშვილი - კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საორგანიზაციო კომიტეტს შემდეგ მისამართზეconference@ciu.edu.ge 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;