Top
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიზნესის ფაკულტეტი

კსუ-ს ბიზნესის ფაკულტეტი საქართველოში ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობებს აერთიანებს და დაინტერესებულ პირებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას სთავაზობს.

საბაკალავრო პროგრამები:

 • მენეჯმენტი (ქართულენოვანი);
 • ტურიზმი (ქართულენოვანი);
 • ფინანსები (ქართული და რუსულენოვანი);
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი).

სამაგისტრო პროგრამები:

 • საერთაშორისო მარკეტინგი (ქართულ და ინლისურენოვანი);
 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი (ქართულენოვანი).

 სადოქტორო პროგრამა:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება.

 

ფაკულტეტს ემსახურებიან კვალიფიციური პროფესორები, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები, რაც მაღალი ხარისხის განათლების მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

ფაკულტეტის სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს ეროვნული მეურნეობისათვის ისეთი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც საბაზრო ეკონომიკის პირობებში წარმატებით მართავენ ბიზნეს-პროცესებს და გარემოს, საფინანსო-საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს, ტურისტული დარგის საწარმოებს და იკვლევენ საერთაშორისო ბაზარს.

ფინანსების პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტი ხორციელდება სხვადასხვა წამყვან ორგანიზაციებში. უზრუნველყოფილია სტუდენტების სტაჟირება საბანკო სექტორში, სადაზღვევო კომპანიებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში შემდეგი დასაქმების პერსპექტივით. ამ პროგრამის სტუდენტებისათვის ტარდება გასვლითი ლექციები საქართველოს სხვადასხვა საფინანსო დაწესებულებებში.

მენეჯმენტის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა თანამედროვე სტანდარტებზეა ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოს ბიზნეს-საგანმანათლებლო სივრცისათვის ისეთ ახალ და აქტუალურ მიმართულებებზე, როგორიცაა: გუნდური პროექტების, მეწარმეობისა და ბიზნეს-გეგმების მომზადება და პრეზენტაცია. თეორიული სწავლების პარალელურად პრაქტიკული სწავლება ხორციელდება საქართველოს წამყვან ორგანიზაციებში. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტში.

ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი, სადაც ხშირად იმართება ღონისძიებები დარგის პრაქტიკოსი მუშაკების მონაწილეობით. ტურიზმის პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის ფარგლებში ტარდება დარგის სპეციალისტთა ლექციები, მასტერკლასები, გასვლითი ლექციები ტურისტული პროფილის საწარმოებში, სასწავლო ექსკურსიები. სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკა ხორციელდება სასტუმრო-სანატორიუმებსა და სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებში.

საფაკულტეტო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბებულია ტურისტულ კომპანია „ნიუჯორჯია“-სთან ერთად, უზრუნველყოფს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ტურისტულ გასვლებს. სპეციალური პროგრამის – „გაიცანით საქართველო“ – ფარგლებში შექმნილია ერთკვირიანი ტური უცხოელი სტუდენტებისათვის. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება HRS-თან (სასტუმროებისა და რესტორნების სისტემა), რომელიც დარგის ყველა ნოვაციას გაგვაცნობს.

პროგრამაში გათვალისწინებულია სასწავლო კურსები, რომლებიც სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უზრუნველყოფს, მაგალითად სასწავლო კურსი „დაჯავშნის საერთაშორისო სისტემები“, რომელსაც სტუდენტებს ტურისტული კომპანიის „Discover Georgias” წარმომადგენელი გააცნობს, რაც შესძენს ბაკალავრებს უნარებს მართონ არსებული ეროვნული და საერთაშორისო ჯავშნის სისტემები ტურისტულ ბიზნესში.

სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად, გათვალისწინებულია მეორე უცხო ენის სწავლება.

აღსანიშნავია, რომ „საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ერთ-ერთი მოთხოვნადი პროგრამაა, რასაც ყოველწლიურად ამ პროგრამაზე სწავლის მსურველ მაგისტრანტთა მზარდი რაოდენობა ადასტურებს.

ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.  გამოცდილების გაზიარებისა და სამეცნიერო კავშირების გაძლიერების მიზნით, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა 2015 წლის 7–8 სექტემბერს მენეჯმენტისა და ბიზნესის საერთაშორისო კონფერენციას (IMBA) უმასპინძლა, აღნიშნული კონფერენცია სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერ უნივერსიტეტებში ყოველწლიურად ტარდება.

2016 წლის 11 ნოემბერს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია თემაზე - „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები“ - ჩატარდა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში ცნობილი ქართველი და უცხოელი მეცნიერები, ექსპერტები, ახალგაზრდა მკვლევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

ფაკულტეტი ჩართულია „TEMPUS”–ის საერთაშორისო-საგანმანათლებლო პროგრამაში.

Projekt No. 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT „Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea Region“ პროგრამის ფარგლებში, უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ვორქშოპს, რომელშიც 30-მდე უცხოელი პროფესორ-მასწავლებელი მონაწილეობდა.

ბიზნესის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია დაუღალავად მუშაობს იმისათვის, რომ მისი სტუდენტები _ წარმატებულები, ხოლო კურსდამთავრებულები შრომის ბაზარზე მოთხოვნადები იყვნენ. 

ფაკულტეტი აქტიურად თანამშრომლობს შემდეგ დაწესებულებებთან:

 1. სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგი“;
 2. სადაზღვევო კომპანია „იმედი L”;
 3. სს სადაზღვევოკომპანია "კოპენბური";
 4. ტურისტული კომპანია ჯი.თი.ტური;
 5. სასტუმრო „ფანდი“;
 6. ტურისტული კომპანია - „ვექტორ თრეველ“;
 7. ქართულ-ევროპული მარკეტინგული ასოციაცია;
 8. Gino park;
 9. შპს „აი ქიუ ქლაბ“;
 10. ტურიზმის, რეგიონული განვითარებისა და ინფორმატიკის ევროპული საზოგადოებრივი კოლეჯი;
 11. შპს „ახალშენი 2005“;
 12. სასტუმრო „Citrus” ;
 13. ტურ-ოპერატორი „ნოვატური“;
 14. სასტუმრო „Old Meidan”;
 15. სასტუმრო „ირ-მე-ნი;
 16. სასტუმრო "ბილტმორ თბილისი";
 17. ტურ-ოპერატორი "ინტერმაისტური";
 18. საადვოკატო ბიურო "ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები";
 19. სს სადაზღვევო კომპანია  "ალდაგი";
 20. სს BUSINESS GEORGIA;
 21. სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია;
 22. სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
 23. ტურ-ოპერატორი „ნოვატური“;
 24. სამშენებლო კომპანია "ოპიზარი";
 25. შპს "ვინერია";
 26. სადაღვავო კომპანია "ალფა";
 27. ტურისტული კომპანია "Georgian Tour";
 28.  სს ლიბერთი ბანკი;
 29. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია;
 30. შპს ფინანსური ბიურო.

 

 
 
მისამართი: 0141, თბილისი, გლდანი-ნაძლადევის რაიონი, სანზონა, ჩარგლის ქუჩა N73;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "ღრმაღელე";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 61, 31, 135, 171, 197;
 
მისამართი: თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ურეკის ქუჩა N 2;
 
ტელეფონი: (+995 32) 261 12 98;
(+995 32) 294 59 92;
 
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge
 
მეტრო: "გურამიშვილი", "სარაჯიშვილი";
ავტობუსი N: 17, 60, 94, 95;
მიკროავტობუსი N: 49, 60, 91, 135, 171, 197;
ურეკის ქუჩიდან ავტობუსი N: 21, 62;
ურეკის ქუჩიდან მიკროავტობუსი N: 126;