ბიზნესის ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

მედიცინის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფინანსების, მენეჯმენტის, ტურიზმის, ინფორმატიკისა და მათემატიკის სპეციალობით აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულთა სია

ელფოსტა ბეჭდვა

ფინანსების, მენეჯმენტის, ტურიზმის, ინფორმატიკისა და მათემატიკის სპეციალობით აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულთა სია:

ფინანსების სპეციალობით:

სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. მერაბ ვანიშვილი
 2. ლილი გვენეტაძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. მანანა მჭედლიშვილი
 2. მურად ნარსია
 3. დავით კბილაძე
 4. ირინე მამალაძე

ასისტენტ–პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. გიორგი აბაშიშვილი

მენეჯმენტის სპეციალობით:

სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. გიორგი შიხაშვილი
 2. იოსებ მასურაშვილი
 3. უშანგი სამადაშვილი

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. აიდა ქიტაშვილი–კვაჭანტირაძე
 2. თამარ დუდაური
 3. ნანული ოქრუაშვილი
 4. ლოიდ ქარჩავა

ტურიზმის სპეციალობით:

სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. თამარ ქობლიანიძე
 2. ავთანდილ ოქროცვარიძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. ნაირა ღვედაშვილი
 2. მურმან ბლიაძე
 3. ელისაბედ მალანია

ასისტენტ–პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. ლალი ოქროცვარიძე

ინფორმატიკის სპეციალობით:

სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. მანანა ცერცვაძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. მზია ტიკიშვილი
 2. ვახტანგ შელია

მათემატიკის სპეციალობით:

სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. კახაბერ კორძაია

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 1. ირაკლი დოჭვირი

 

ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
თქვენ ამჟამად იმყოფებით Home