ბიზნესის ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

მედიცინის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამეცნიერო ჟურნალები

ელფოსტა ბეჭდვა

2009 წლიდან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გამოსცემს რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალს – „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“.

ავტორებისათვის სახელმძღვანელო პრინციპები

2009 წლიდან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გამოსცემს რეფერირებად სამენოვან სამეცნიერო ჟურნალს – „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“.

 

2009 წელი

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში – მანანა ცერცვაძე

ბრტყელი სახსრული მრავალკუთხედების კონფიგურაციული სივრცეები – ეკა ელერდაშვილი

უღვთო საზოგადოება და განღვთობილი კაცი ( ზოგადი შტრიხები თამაზ ბიბილურის რომანის "ჟამი კითხულისა" გააზრებისათვის) – ქეთევან ერგეშიძე

ქურდობის სტრუქტურის, დინამიკისა და მდგომარეობის მეთოდოლოგიური შესწავლის წინაპირობები – მეხმან ჯამალოვი

ქართველებისა და ვაინახების ეთნოკულტურული ურთიერთობების ისტორიიდან – ოლეგ მელაძე

მედიატექსტის კომპოზიციური საყრდენი – მაია ნადარეიშვილი

დავის საკითხი საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრის (ბარგი) გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის სახელშეკრულებო ურთიერთობებში საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით – შორენა გაბიჩვაძე

უსაფუძვლოდ გადაცემული ქონების დაბრუნების მოვალეობა – თამარ ჩიტოშვილი

საბანკო სექტორი და გლობალიზაცია – ლალი ხურცია

 

2010 წელი

ფინანსური ლევერიჯი – კორპორაციის მართვის ეფექტური ინსტრუმენტი – ხათუნა ბარბაქაძე

კორპორაციული განვითარების პერსპექტივები – აბესალომ გაბრიჭიძე

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებები საქართველოში – თამარ ინასარიძე

საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა – ლელა კოჭლამაზაშვილი, თემურ ყანდაშვილი

აფექტური მკვლელობის ბრალეულობის საკითხისათვის – გიორგი მუხაძე

სადაზღვევო ბაზრები და სადაზღვევო ზედამხედველობა საზღვარგარეთის ქვეყნებში – ნატო კაკაშვილი

ამხანაგობის ხელშეკრულების შინაარსის ზოგადი დახასიათება ქართული კანონმდებლობის მიხედვით – ეკატერინე ნინუა

კორპორაციული ფინანსური დაგეგმვა – თამარ გამსახურდია

 

ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
თქვენ ამჟამად იმყოფებით კვლევა სამეცნიერო ჟურნალები